Su Tina (@2166226582) Tiktok

Su Tina

@2166226582

Su Tina Profile Information

@2166226582 on Tiktok have full name is Su Tina, Su Tina join tiktok at 5 May 2018. Here you can discover all tik tok video posted by 2166226582.

46 15 days ago

😊fl tương tác nhao đi các bạn.

1,969 16 days ago

😇😇fl nhao đi các pạn. 😑

589 18 days ago

thế là đã 1 năm trôi qua 😢

11 1 month ago

Các bạn hiểu không ạ. 😂

17 1 month ago

😊😊😊

19 2 months ago

11tym =10ty10tym. :-P😁😁

48 3 months ago

thả tim qua đấy. 😂😂

14 5 months ago

nhấm vào màng hình 2 lần đuy