ေရႊစင္ ျမင့္ မိုရ္ (@30568251497) Tiktok

ေရႊစင္ ျမင့္ မိုရ္

@30568251497

ေရႊစင္ ျမင့္ မိုရ္ Profile Information

@30568251497 on Tiktok have full name is ေရႊစင္ ျမင့္ မိုရ္, ေရႊစင္ ျမင့္ မိုရ္ join tiktok at 23 September 2018. Here you can discover all tik tok video posted by 30568251497.

998 1 month ago

႐ိုး႐ိုးေလးနဲ႔..သူလွတယ္:-)☺

887 2 months ago

လဝန္းနဲတူလား႐ွင္

1,207 2 months ago

ခ်စ္ဖို႔ေကာင္းလား